"Vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
 
[[File:Astro signs.svg|thumb|240px|Sṳ̍p-ngi sên-chho ke fù-ho.]]
'''Vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho''' (黃道十二星座) he [[vòng-tho]] ([[thi-khiù]] fàn [[ngit-tèuthèu]] chón ke lu-sien) táng-poi ke 12 ke [[sên-chho]], chhai [[thiên-vùn-ho̍k]] lî-tú he yit chúng chho-phêu ne-thúng.
 
Chhai [[châm-sên-ho̍k]] lî-tú, vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho ya yung-lòi [[son-miang]], ham-cho "[[vòng-tho sṳ̍p-ngi kiûng]]" (黃道十二宮).
4,936

次編輯