"Swahili-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngîSwahili-ngî
無編輯摘要
 
[[File:Maeneo_penye_wasemaji_wa_Kiswahili.png|right|thumb|350px|Sṳ̂-ngá-hî-lîSwahili-ngî.]]
'''Sṳ̂-ngá-hî-lîSwahili-ngî''' (kiswahili) su̍k-yî [[Pân-thùBantu Ngîngî-chhu̍k]], sṳ-fî chû ngî-ngièn sṳ́-yung ngìn-sú chui-tô ke ngî-ngièn chṳ̂-yit (5500 van tô ngìn), lâu [[Â-lâ-pak-ngî]] khi̍p [[Hò-satHausa-ngî]] pin lie̍t [[Fî-chû]] sâm-thai [[ngî-ngièn]].
 
Sṳ̂-ngá-hî-lîSwahili-ngî he [[Thán-sông-nì-âTanzania]], [[Khén-nì-âKenya]], [[Vû-kòn-tha̍tUganda]] ke [[kôn-fông ngî-ngièn]], [[Kông-kóCongo Mìn-chú Khiung-fò-koet]] ke [[koet-kâ]] [[ngî-ngièn]] chṳ̂-yit, Sṳ̂-ngá-hî-lîSwahili-ngî ke fông-ngièn koi chhe̍t kâ Comoria-ngî he [[Khô-mô-lòComoros]] ke [[kôn-fông ngî-ngièn]] chṳ̂-yit. Chhai chan pí â[[Zambia]], mâ là vì[[Malawi]], Pu-lùng-thit[[Burundi]], Lû-vong-tha̍t[[Rwanda]], mo̍k sông pí khiet[[Mozambique]] tén [[Tûng-Fî]] lâu [[Chûng-Fî]] ke [[koet-kâ]], Sṳ̂-ngá-hî-lîSwahili-ngî pûn chok-vì kâu chi [[ngî-ngièn]] sṳ́-yung.
Chó chhai 1728-ngièn Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî he yî Â-là-pak sṳ-mû lòi piâng-siá, chṳ̂-heu to 19 Sṳ-ki su-to Êu-chû chhṳ̍t-mìn chá ke yáng-hióng kói yî Là-tên sṳ-mû lòi piâng-yîm. Yì Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî ya khi̍p-sû liáu thai-liòng Â-lâ-pak-ngî chia chhṳ̀ , lièn ngî-ngièn ke miàng-chhṳ̂n “ sṳ̂ ngá hî lî ” lòi-chhṳ Â-là-pak vùn سواحيل (Sawahil) “ phîn hói thi-khî
 
Chó chhai 1728-ngièn Sṳ̂-ngá-hî-lîSwahili-ngî he yî Â-là-pak sṳ-mû lòi piâng-siá, chṳ̂-heu to 19 Sṳ-ki su-to Êu-chû chhṳ̍t-mìn chá ke yáng-hióng kói yî Là-tên sṳ-mû lòi piâng-yîm. Yì Sṳ̂-ngá-hî-lîSwahili-ngî ya khi̍p-sû liáu thai-liòng Â-lâ-pak-ngî chia chhṳ̀ , lièn ngî-ngièn ke miàng-chhṳ̂n “ sṳ̂ ngá hî lî ”“Swahili” lòi-chhṳ Â-là-pak vùn سواحيل (Sawahil) “ phîn hói thi-khî
 
== Li̍t-sṳ́ ==
匿名使用者