"Croatia-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[File:Serbo croatian languages2006 02.png|right|thumb|350px| Khiet-lò-âi-sî-âCroatia-ngî sṳ́-yung thi-khî.]]
''' Croatia-ngî''' (Hrvatski jezik) he [[Sṳ̂-là-fûSlav Ngî-chhu̍k]] [[Nàm Sṳ̂-là-fûSlav Ngî-kî]] ke sṳ̀n-yèn, Štokavian fông-ngièn ke khì-chûng chṳ̂-yit ke phêu-chún, chṳ̂-chhièn ke phêu-chún chhṳ̂n-cho [[SetSerbia-ngì-vì Khiet-lò-thi-âCroatia-ngî]]. Khiet-lò-âi-sî-âCroatia-ngî chú-yeu chhai [[Khiet-lò-thi-âCroatia]] sṳ́-yung.
 
==Li̍t-sṳ́ ==
==Fông-ngièn==
==Ngî-yîm ==
== Khiet-lò-âi-sî-âCroatia-ngî lâu Set-ngì-vì-âSerbia-ngî chhṳ̀-ki pí-káu ==
{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" style="margin-left:1em"
! [[Yîn-ngî]]
! [[Khiet-lò-âi-sî-âCroatia-ngî]]
! [[Set-ngì-vì-âSerbia-ngî]]
|---- |- bgcolor="gainsboro"
! Compare
== Chu-sṳt ==
== Chhâm-siòng ==
 
*[[Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu]]
==Ngoi-phu Lièn-kiet ==
 
匿名使用者