"Fî-chû" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
== Thi-lî ==
== Tsú-yeu thi-lî fûn-khî ==
[[File:LocationAfrica.png|thumb|350px|]]
Hien-chhai, Thi-lî song ke Fî-chû yù yî-ha ńg-sṳ̍p-sâm ke koet-kâ chû-sṳ̀n, on-cheu thi-lî vi-chṳ lâu thi-hìn hí-khó fûn-chhut Pet-fî, Sî-fî, Chûng-fî, Tûng-fî, khi̍p Nàm-fî:
 
* {{flagcountry|Burundi}}
{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=10 width="100%"
* {{flagcountry|Djibouti}}
|-----
* {{flagcountry|Eritrea}}
| valign="top" |
* {{flagcountry|Ethiopia}}
;Pet-phu Fî-chû <br />
* {{flagcountry|Kenya}}
[[Algeria]]<br />
* {{flagcountry|Comoros}}
[[âi-khi̍p]]<br />
* {{flagcountry|Rwanda}}
[[Libya]]<br />
* {{flagcountry|Seychelles}}
[[Sudan]]<br />
* {{flagcountry|Somalia}}
[[Nàm Sudan]]<br />
* {{flagcountry|Tanzania}}
[[Tunisia]]<br />
* {{flagcountry|Uganda}}
[[Sî Sahara]]<br />
* {{flagcountry|Cameroon}}
[[Morocco]]<br />
* {{flagcountry|Democratic Republic of the Congo}}
 
* {{flagcountry|Republic of the Congo}}
 
* {{flagcountry|Equatorial Guinea}}
;Sî-phu Fî-chû <br />
* {{flagcountry|Gabon}}
[[Bénin]]<br />
* {{flagcountry|São Tomé and Príncipe}}
[[Côte d'Ivoire]] (siong-ngà hói-ngan)<br />
* {{flagcountry|Central African Republic}}
[[Cabo Verde]]<br />
* {{flagcountry|Algeria}}
[[Gambia]]<br />
* {{flagcountry|Egypt}}
[[Ghana]]<br />
* {{flagcountry|South Sudan}}
[[Guinée]]<br />
* {{flagcountry|Libya}}
[[Guiné-Bissau]]<br />
* {{flagcountry|Morocco}}
[[Liberia]]<br />
* {{flagcountry|Sudan}}
[[Mauritania]] <br />
* {{flagcountry|Tunisia}}
[[Nigeria]]<br />
* {{flagcountry|Angola}}
[[Senegal]]<br />
* {{flagcountry|Botswana}}
[[Sierra Leone]]<br />
* {{flagcountry|South Africa}}
[[Togo]]<br />
* {{flagcountry|Lesotho}}
[[Burkina Faso]]<br />
* {{flagcountry|Madagascar}}
[[Chad]]<br />
* {{flagcountry|Malawi}}
[[Mali]]<br />
* {{flagcountry|Mauritius}}
[[Niger]]<br />
* {{flagcountry|Mozambique}}
| valign="top" |
* {{flagcountry|Namibia}}
 
* {{flagcountry|Swaziland}}
;Tûng-phu Fî-chû <br />
* {{flagcountry|Zambia}}
[[Burundi]] <br />
* {{flagcountry|Zimbabwe}}
[[Djibouti]] <br />
* {{flagcountry|Benin}}
[[Ethiopia]] <br />
* {{flagcountry|Burkina Faso}}
[[Eritrea]] <br />
* {{flagcountry|Cape Verde}}
[[Kenya]] <br />
* {{flagcountry|Ivory Coast}}
[[Rwanda]] <br />
* {{flagcountry|Gambia}}
[[Seychelles]] <br />
* {{flagcountry|Ghana}}
[[Somalia]] <br />
* {{flagcountry|Guinea}}
[[Tanzania]] <br />
* {{flagcountry|Guinea-Bissau}}
[[Uganda]] <br />
* {{flagcountry|Liberia}}
 
* {{flagcountry|Mali}}
;Chûng-phu Fî-chû <br />
* {{flagcountry|Mauritania}}
[[Chûng-fî Khiung-fò-koet]] <br />
* {{flagcountry|Niger}}
[[Cameroon]] <br />
* {{flagcountry|Nigeria}}
[[Tshak-tho Guinea]] <br />
* {{flagcountry|Senegal}}
[[Gabon]] <br />
* {{flagcountry|Sierra Leone}}
[[Congo Khiung-fò-koet]] <br />
* {{flagcountry|Chad}}
[[Congo Mìn-chú Khiung-fò-koet|Congo Mìn-tsú Khiung-fò-koet]] <br />
* {{flagcountry|Togo}}
[[Sṳn Tomé lâu Príncipe]]<br />
 
;Nàm-phu Fî-chû <br />
[[Angola]] <br />
[[Botswana]] <br />
[[Lesotho]] <br />
[[Madagascar]] <br />
[[Malawi]] <br />
[[Mauritius]] <br />
[[Mozambique]] <br />
[[Namibia]] <br />
[[Swaziland]] <br />
[[Nàm-fî]] <br />
[[Zambia]] <br />
[[Zimbabwe]] <br />
[[Comoros]] <br />
 
|[[File:LocationAfrica.png|thumb|350px|]]
|}
 
== Liâng-thú kiu-fun ==
匿名使用者