"Shimane-yen" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Tó-kîn-yenShimane-yen 並覆蓋原有重新導向)
無編輯摘要
[[File:Map of Japan with highlight on 32 Shimane prefecture.svg|right|thumb|350px250px|Tó-kînShimane-yen]]
{{nihongo|lead=yes|'''Tó-kînShimane-yen'''|島根県|hg=|honyim=Tó-kîn-yen}} he [[Ngi̍t-pún]] [[Chûng-koetChūgoku|Chūgoku Thi-fông]] chui sî-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ ńg-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 6707.29 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 761,5-ngìn.
{{Ngi̍t-pún Hàng-chṳn-khî-va̍k}}
[[Category:Ngi̍t-pún]]
[[Category:Shimane-yen]]
匿名使用者