"Honshū" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Japan_honshu_map_small.png|right|thumb|500px|Honshū.]]
{{Nihongo|lead=yes|'''Honshū'''|本州|hg=ほんしゅう|honyim=Pún-chû}} he [[Ngit-pún]] chui-thai-tó , ya-he Ngit-pún pún-thú si-tó chṳ̂-yit , vi yî Ngit-pún Lie̍t-tó chûng-phu, hiong pet lâu [[Hokkaidō]] kak [[Tsugaru Hói-hia̍p]] siông-mong, hiong nàm lâu [[Si-koet-tóShikoku]] kak [[Seto Nui-hói]] siông-tui, hiong sî-nàm lâu [[Kyūshū]] yî [[Kanmon Hói-hia̍p]] lâu [[Bungo Súi-tho]] siông-kak. sṳ̂n vì tó-koet Ngit-pún chui chú-yeu ke tó-yí, yîn-yì pûn hêm-cho “Pún-chû”.
 
==Li̍t-sṳ́==
匿名使用者