"P'yŏng'an Nàm-tho" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''P'yŏng'an Nàm-tho''' (평안남도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. ==Hàng-chṳn Khî-va̍k== * P'yŏngsŏng Sṳ (평…
(Sîn hong-mien: '''P'yŏng'an Nàm-tho''' (평안남도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. ==Hàng-chṳn Khî-va̍k== * P'yŏngsŏng Sṳ (평…)
(無差異)
匿名使用者