"Wikipedia:Kî-chhú ya̍p-mien" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: Liá ya̍p-mien lie̍t-chhut "só-yû wikipedia yin-kôi oi yû ke ya̍p-mien"./邇隻頁面列出「所有(各種語言的)維基百科應該愛有个頁面」。 (transla…
(Sîn hong-mien: Liá ya̍p-mien lie̍t-chhut "só-yû wikipedia yin-kôi oi yû ke ya̍p-mien"./邇隻頁面列出「所有(各種語言的)維基百科應該愛有个頁面」。 (transla…)
 
(無差異)
171

次編輯