"Lai Chhîn-tet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

(Sîn hong-mien: 檔案:臺灣行政院長賴清德與前院長林全於內閣交接典禮 Taiwanese Premier Lai Ching-te and outgoing Premier Lin Chuan at the cabinet transition ceremony in Tai…)
1 ke phiêu-chhiam: 2017 原始碼編輯
 
→‎top: Kâ-khiòng suk-thu phiên-siá kûng-khí pan chhṳ-thung phiên-siá.
{{Hakka-TW|0|賴清德}}
[[檔案:臺灣行政院長賴清德與前院長林全於內閣交接典禮 Taiwanese Premier Lai Ching-te and outgoing Premier Lin Chuan at the cabinet transition ceremony in Taipei City, TAIWAN.jpg|thumb|220px|Lai Chhîn-tet Yen-chhòng]]
'''Lai Chhîn-tet'''({{lang|zh|賴清德}}) he [[Chûng-fà Mìn-koet]] hien-ngim [[Chûng-fà Mìn-koet Hàng-chṳn-yen Yen-chhòng|Hàng-chṳn-yen Yen-chhòng]].<ref>{{cite news|title=糗大!賴清德選前承諾「做好做滿」4年 台南人崩潰:朱立倫贏了|url=https://www.ettoday.net/news/20170904/1003864.htm|accessdate=2017-10-01|publisher=ETNews}}</ref>
 
== Chhâm-siòng ==
<references />
171

次編輯