"Thi-lî chhô-phêu ne-thúng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Thi-lî chhô-phêu ne-thúng''' (地理坐標系統) he yù kîn-thu lâu vî-thu chû-sṳ̀n ke yit-chak chhô-phêu-ne. Category:Thi-lî
(Sîn hong-mien: '''Thi-lî chhô-phêu ne-thúng''' (地理坐標系統) he yù kîn-thu lâu vî-thu chû-sṳ̀n ke yit-chak chhô-phêu-ne. Category:Thi-lî
 
(無差異)
匿名使用者