"Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho̍k'''(雲林縣私立東南國民中學), ya ham-cho '''Tûng-nàm Koet-chûng'''(東南國中), he Chûng-fà Mìn-…)
 
無編輯摘要
1 ke phiêu-chhiam: 2017 原始碼編輯
'''Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho̍k'''(雲林縣私立東南國民中學), ya ham-cho '''Tûng-nàm Koet-chûng'''(東南國中), he [[Chûng-fà Mìn-koet|Thòi-vân]] [[Yùn-lìm-yen|Yùn-lìm]] ke yit-kiên thoi-yung(代用) [[koet-mìn-chûng-ho̍k]](國民中學).<ref name="thoi-yung">{{cite news |author=周麗蘭 |url=http://www.chinatimes.com/newspapers/20151121000478-260107 |title=代用國中存廢 再搬上檯面 |work=[[中國時報]] |publisher=[[中國時報集團]] |date=2015-11-21 |deadurl=no |archiveurl=https://archive.is/nHCXO |archivedate=2017-08-21 |accessdate=2017-08-21 }}</ref>
 
== Li̍t-sṳ́ ==
Tûng-nàm Koet-chûng ngièn-pún ham-cho Tûng-nàm Chûng-ho̍k(東南中學), 1930 ngièn chhai [[Kông-sû]] [[Chṳ́n-kông-sṳ|Chṳ́n-kông]] chhóng-li̍p. 1949 ngièn [[Chûng-fà Mìn-koet Chṳn-fú]] chhat-thui to Thòi-vân-tó ke sṳ̀-heu thèn-to Thòi-vân.<ref name="history">{{cite web|url=https://sites.google.com/site/dongnan1957/xs|title=校史|publisher=Tûng-nàm Koet-chûng|accessdate=2017-08-21}}</ref>
 
1957 ngièn, Tûng-nàm chhai Yùn-lìm-yen Sî-lô-tsṳ́n fu̍k-káu(復校), tông-sṳ̀ ke Tûng-nàm he yit-kiên vàn-chhiòn-chûng-ho̍k(完全中學), yû chhû-chûng-phu(初中部) lâu kô-chûng-phu(高中部). 1968 ngièn, Chûng-fà Mìn-koet khôi-sṳ́ kiú-ngièn koet-mìn ngi-vu kau-yuk(九年國民義務教育), phi-ha̍p chṳn-fú ke chṳn-chhet, Tûng-nàm kói-chṳ(改制) sṳ̀n thoi-yung(代用) koet-chûng(國中) chṳ-kîm.<ref name="history" />
 
== Siong-phién ==
<gallery>
檔案File:Tung Nan Junior High School 02.jpg|Tûng-nàm Koet-chûng ke ǹg-chhṳ̀.
檔案File:Zhihuan Building of Dongnan Junior high school.jpg|Tûng-nàm Koet-chûng ke chûng-thìn(中庭).
</gallery>
== Chhâm-siòng ==
<references />
== Ngoi-phu lièn-kiet ==
*[https://sites.google.com/site/dongnan1957/ 雲林縣東南國中全球資訊網]
[[分類:Kau-yuk]]
171

次編輯