"Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho̍k'''(雲林縣私立東南國民中學), ya ham-cho '''Tûng-nàm Koet-chûng'''(東南國中), he Chûng-fà Mìn-…
(Sîn hong-mien: '''Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho̍k'''(雲林縣私立東南國民中學), ya ham-cho '''Tûng-nàm Koet-chûng'''(東南國中), he Chûng-fà Mìn-…)
(無差異)
172

次編輯