"Kau-fòng Paulus 6-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Paulus 6-sṳ''' ({{bd|1897-ngièn|9-ngie̍t 26-ngit|1978-ngièn|8-ngie̍t 6-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1963-ng…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Paulus 6-sṳ''' ({{bd|1897-ngièn|9-ngie̍t 26-ngit|1978-ngièn|8-ngie̍t 6-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1963-ng…)
 
(無差異)
匿名使用者