"Kau-fòng Leo 13-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Leo 13-sṳ''' ({{bd|1810-ngièn|3-ngie̍t 2-ngit|1903-ngièn|7-ngie̍t 20-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1878-ngi…
(Sîn hong-mien: '''Kau-fòng Leo 13-sṳ''' ({{bd|1810-ngièn|3-ngie̍t 2-ngit|1903-ngièn|7-ngie̍t 20-ngit}}) he Lò-mâ Thiên-chú-kau ke yit-chak kau-fòng. 1878-ngi…)
 
(無差異)
匿名使用者