"Mèu-li̍t Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Mèu-li̍t Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî''' ('''苗栗客家文化園區''') he Hak-kâ Ve-yèn-fi Hak-kâ Vùn-fa Fat-chán Chûng-sîm ke só-su̍k yèn-khî. Vi-yî Thòi-vân M…
(Sîn hong-mien: '''Mèu-li̍t Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî''' ('''苗栗客家文化園區''') he Hak-kâ Ve-yèn-fi Hak-kâ Vùn-fa Fat-chán Chûng-sîm ke só-su̍k yèn-khî. Vi-yî Thòi-vân M…)
1 ke phiêu-chhiam: 2017 原始碼編輯
(無差異)
4,739

次編輯