"Thai-hòn Mìn-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
無編輯摘要
{{Infobox Country
| koet-kâ miàng-chhṳ̂n = 대한민국<br />大韓民國<br />Daehan Minguk<br />Thai-hòn Mìn-koet
| native_name대한민국<br />
| koet-khì vùn-khien-miàng = Flag of South Korea.svg
| khì-ho vùn-khien-miàng =Coat_of_arms_of_South_Korea.svg
| koet-kô miàng-chhṳ̂n = Oi-koet-kô
| koet-kâ vi-chṳ thù-hìn vùn-khien-miàng =Locator map of South Korea.svg
| koet-kâ sú-tû miàng-chhṳ̂n = [[Sú-ngìSeoul]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chui-thai sàng-sṳ miàng-chhṳ̂n = [[Sú-ngìSeoul]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-thú mien-chit su-kí = 99,646
| mien-chit phài-miàng = 108
| chṳn-chhṳ thí-chṳ =
| koet-kâ ngièn-sú chhṳn-chṳt = Chúng-thúng
| hien-ngim koet-kâ ngièn-sú miàng-sṳ = Vòng[[Hwang KauKyo-Ônahn]] (thoi-lî) <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú thoi-péu chhṳn-chṳt =
| hien-ngim chṳn-fú thoi-péu miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = Chúng-lî
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = VòngHwang KauKyo-Ônahn<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-nui sên-sán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
4,936

次編輯