"Khó-lie̍t-là" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: thumb|Khó-lie̍t-là '''Khó-lie̍t-là'''({{lang|en|Cholera}})he tui Vibrio cholerae ke mêu chṳ-phiang-chu chho̍k-tó [[se-chhòng]...
(Sîn hong-mien: thumb|Khó-lie̍t-là '''Khó-lie̍t-là'''({{lang|en|Cholera}})he tui Vibrio cholerae ke mêu chṳ-phiang-chu chho̍k-tó [[se-chhòng]...)
(無差異)
4,762

次編輯