"Màn-va̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Màn-va̍k'''(yu hêm-cho '''mang-ga'''; Si-yen-khiông: '''ngìn-kûng-è-sû'''; Hói-liu̍k-khiông, Thai-pu-khiông, Ngièu-phìn-khiông: '''ngìn-kûng-s...)
 
 
'''Màn-va̍k'''(yu hêm-cho '''mang-ga'''; [[Si-yen-khiông]]: '''ngìn-kûng-è-sû'''; [[Hói-liu̍k-khiông]], [[Thai-pu-khiông]], [[Ngièu-phìn-khiông]]: '''ngìn-kûng-sû'''; [[Chàu-ôn-khiông]]: '''Vôngang-èa-shi'''<ref>[http://wiki.hakka.gov.tw/search-result.aspx Hak-kâ Ve-yèn-fi "漫畫" chhṳ̀ chhà-sûn kiet-kó]</ref>, {{lang-en|{{lang|en|'''comics'''}}}}) he yit-chúng [[ngi-vì]][[sṳ-kok]] chhin-thai [[thù-va̍k]] [[ngi-su̍t]], [[kèu-thù]] yit-pân pí [[mî-su̍t]] [[fùi-va̍k]] chîn-kién, cho-tet kâ vùn-sṳ kèu-sṳ̀n nui-yùng. Màn-va̍k cho-tet yun-yung m̀-thùng ke si-sṳ fông-fap, chhiu-chhiong [[hî-kèu]], [[siá-sṳ̍t]], [[pí-yì]], [[khôa-sṳ]], [[siong-chṳ̂n]], [[ká-chia]], [[fúng-chhiuk]] tén.
 
Màn-va̍k yî chhin-thai thù-va̍k kèu-sṳ̀n, lâu [[thûng-va̍k]] yû-phe̍t. Thûng-sòng mò [[sâng-yîm]], yû sâng-yîm ke li-è yû “phi-thù kóng-pô-khia̍k” ([[vomic]]). Màn-va̍k cho-tet vàn-cháng si-sṳ, nèn chhṳ-sṳ̂n péu-tha̍t yit-ke vàn-chhiòn ke [[ku-sṳ ]] fe̍t [[khói-ngiam]], yû-phe̍t yî [[fèu-sṳ-fùi]] lâu [[chhap-thù]]. Màn-va̍k put-chṳ́ tân-sùn chhṳ̀n-hien kín-vu̍t , ku-só m̀-thùng yî [[kông-kín-va̍k]], [[ngìn-vu̍t-va̍k]], [[suk-siá]], [[siá-sâng]] tén.
4,739

次編輯