"Mân-chû-chhu̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Mân-chiu-tshu̍k to Mân-chû-chhu̍k
無編輯摘要
 
{{Hakka-TW|0|滿州族}}
[[File:Manchuguard.jpg|right|thumb|200px| Mân-chiuchû-tshu̍kchhu̍k]]
'''Mân-chiuchû-tshu̍kchhu̍k''' fe̍t-chá '''Mân-chiû-chhu̍k''', he [[Chûng-koet]] yit-ke [[Séuséu-su mìn-tshu̍kchhu̍k]] .
 
{{Chûng-fà Mìn-tshu̍k}}
[[Category:Chûng-fà Mìn-tshu̍kchhu̍k]]
4,840

次編輯