"Turkmenistan" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
|}}
 
'''Turkmenistan''' (Hon-ngî yîm-yi̍t: Thú-khû-man-sṳ̂-thán''土庫曼斯坦'' ya-he Thú-khû-man ''土庫曼'') he yit-ke [[Chûng-Â]] koet-kâ, yî-tshièn su̍k-yî [[Sû-lièn Kâ-mèn Khiung-fò-koet]] tsṳ̂-yit, Sû-lièn sṳ̀-khì ke miàng-tshṳ̂n he Thú-khû-man vì-âi Sa-fi Tsú-ngi Khiung-fò-koet,1991-ngièn [[Sû-lièn]] tshiùng [[Sû-lièn]] thu̍k-li̍p. Kûng-ngièn-tshièn yit-tshiên-ngièn, Thú-khû-man kin-nui tshut-hien Kiê-tshèn Sa-fi. Kûng-ngièn-tshièn liuk sṳ-ki yî-heu, yit-tshṳ̍t lièn-siu̍k put-thon pûn -ngìn ngoi-tshu̍k-ngìn ngi̍p-tshîm lâu thúng-tshṳ.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
匿名使用者