"Lanthanum-hi" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Lanthanum-hi''' he tui ngièn-su chû-khì-péu lî-tú 57 ho (Lanthanum) chṳ 71 ho (Lutetium) fa-ho̍k ngièn-su ke thúng-chhṳ̂n. Category:Fa-ho̍k...
(Sîn hong-mien: '''Lanthanum-hi''' he tui ngièn-su chû-khì-péu lî-tú 57 ho (Lanthanum) chṳ 71 ho (Lutetium) fa-ho̍k ngièn-su ke thúng-chhṳ̂n. Category:Fa-ho̍k...)
 
(無差異)
匿名使用者