"Lû-su" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Lû-su''' (鹵素) he chṳ́ ngièn-su chû-khì-péu lî-tú thi 17 chhu̍k ke fa-ho̍k ngièn-su, pâu-hàm Fuk (Fluorine), Liu̍k (Chlorine), Chhiu (Bro...
(Sîn hong-mien: '''Lû-su''' (鹵素) he chṳ́ ngièn-su chû-khì-péu lî-tú thi 17 chhu̍k ke fa-ho̍k ngièn-su, pâu-hàm Fuk (Fluorine), Liu̍k (Chlorine), Chhiu (Bro...)
 
(無差異)
匿名使用者