"Lui-kîm-su̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Lui-kîm-su̍k''' (類金屬) he chṳ́ yit lui vu̍t-lî, fa-ho̍k sin-chṳt chhai kîm-su̍k lâu fî-kîm-su̍k chṳ̂-kiên ke fa-ho̍k ngièn-su. Category:Fa...
(Sîn hong-mien: '''Lui-kîm-su̍k''' (類金屬) he chṳ́ yit lui vu̍t-lî, fa-ho̍k sin-chṳt chhai kîm-su̍k lâu fî-kîm-su̍k chṳ̂-kiên ke fa-ho̍k ngièn-su. Category:Fa...)
 
(無差異)
匿名使用者