"Kán-thú kîm-su̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kán-thú kîm-su̍k''' (鹼土金屬) he chṳ́ chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú thi 2 chhu̍k ke 8 ke fa-ho̍k ngièn-su, pâu-hàm Beryllium, [[Magnesium]...
(Sîn hong-mien: '''Kán-thú kîm-su̍k''' (鹼土金屬) he chṳ́ chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú thi 2 chhu̍k ke 8 ke fa-ho̍k ngièn-su, pâu-hàm Beryllium, [[Magnesium]...)
 
(無差異)
匿名使用者