"Neptunium" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 NaiNeptunium
無編輯摘要
[[File:Np-TableImage.png|right|thumb|NaiNeptunium]]
'''NaiNeptunium''' (錼) he yit-tsúngchúng [[Fafa-ho̍k]] [[Ngiènngièn-su]], fa-ho̍k fù-ho vì '''Np''', ngièn-tsṳ́chṳ́ su-muk he '''93''', tshai [[Ngièn-su Tsû-khì péu]] chûng thi kiú-sṳ̍p-sâm vi.
 
{{Template:Ngièn-su Tsûchû-khì-péu}}
 
[[Category:NgiènFa-ho̍k ngièn-su]]
匿名使用者