"Au-mùn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Àu-mûn to Au-mùn
se-mì (替換成Hakka-TW模板, replaced: twinLAT → Hakka-TW|0 using AWB
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Àu-mûn to Au-mùn
4,933

次編輯