"Muk-sên" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Jupiter_by_Cassini-Huygens.jpg|right|thumb|380px|Muk-sên ke chhái-set yáng-chhiong.]]
[[File:Jupiter_diagram.svg|right|thumb|800px|Liá pho-khôi-thù hién-sṳ Muk-sên nui-phu ke mù-hîn.]]
'''Muk-sên''' (木星; [[Yîn-ngî]]: Jupiter) he [[Thai-yòng-hi]] chhiùng nui-hiong-ngoi ke thi-ńg-khò [[Hàng-sên]], yi̍t vì Thai-yòng-hi chûng thí-chit chui-thai, chhṳ-chón chui-khoai ke Hàng-sên. Kì ke chṳt-liòng vì [[Thai-yòng]] ke chhiên fûn chṳ̂-yit, than vì Thai-yòng-hi chûng khì-thâ Hàng-sên chṳt-liòng chúng-fò ke 2.5 phi. Muk-sên lâu [[Thú-sên]], [[Thiên-vòng-sên]], [[Hói-vòng-sên]] kai-su̍k [[Hì-thí Hàng-sên]], yîn-chhṳ́ si-chá yu ha̍p-chhṳ̂n [[Lui-muk Hàng-sên]].
 
==Nui-phu kiet-kèu==
 
[[Category:Thai-yòng-hi]]
[[Category:Hàng-sên]]
4,835

次編輯