"Marathi-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Mâ-là-thi-ngî to Marathi-ngî
Hak-ngìnkâu-liù | Kung-hien
Sîn hong-mien: right|thumb|370px|Mâ-là-thi-ngî fûn-phu. ''' Mâ-là-thi-ngî ''' ({{lang|mr|मराठी}} ''{{unicode|Marāṭhī}}'') he Yin-thu ke 22 ch...
 
se-mì 唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Mâ-là-thi-ngî to Marathi-ngî
(無差異)
6,693

次編輯