"Chûng-fà Mìn-koet (1912–1949)" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''1912-ngièn chṳ 1949-ngièn ke Chûng-fà Mìn-koet''' he Chûng-koet li̍t-sṳ́ tú ke yit chak khiung-fò-koet. Khì ke koet-ho he [[Chûng-fà Mìn-koet]...)
 
[[File:Republic of China (orthographic projection, historical).svg|thumb|right|200px|1912-ngièn chṳ 1949-ngièn ke Chûng-fà Mìn-koet ngin-vì khì yù chú-khièn ke thi-khî.]]
'''[[1912-ngièn]] chṳ [[1949-ngièn]] ke Chûng-fà Mìn-koet''' he [[Chûng-koet]] li̍t-sṳ́ tú ke yit chak [[khiung-fò-koet]]. Khì ke koet-ho he [[Chûng-fà Mìn-koet]]. Liá-ke he Chûng-fà Mìn-koet pún-sṳ̂n li̍t-sṳ́ ke yit chak sṳ̀-khì, ke-ha ke chûng-yông chṳn-fú sat chhai Chûng-koet Thai-liu̍k, ku-só ya pûn ngìn ham cho '''Chûng-fà Mìn-koet Thai-liu̍k Sṳ̀-khì''', yung-lòi khî-phe̍t kîm-ha chhai Thòi-vân ke Chûng-fà Mìn-koet.
 
匿名使用者