S099001

加入於 23 Pat-ngie̍t 2015
mò phiên-si̍p chak-yeu
{|
𠊎係[[wikia:zh.internetpedia:崙豐國小|崙豐國小]]嘅學生,有麼个事情做得到[[:zh:User talk:S099001|邇位]]尋𠊎。[https://hak.wikipedia.org/w/index.php?oldid=97269 舊首頁]
|-
|𠊎係[[wikia:zh.internetpedia:崙豐國小|崙豐國小]]嘅學生,有麼事情做得到[[:zh:User talk:S099001|邇位]]尋𠊎。[https://hak.wikipedia.org/w/index.php?oldid=97269 舊首頁]
|Ngài he Lùn-fûng國小 ke hog-sâng, iu má-ke sṳ̀-chhing co-te do [[:zh:User talk:S099001|Liá-vi]] Chhìm ngài.
|}
[https://hak.wikipedia.org/w/index.php?oldid=97269 舊首頁]
[[zh:User:S099001]]
[[lzh:User:S099001]]
171

次編輯