"Isaac Newton" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Ngie-sat-khiet Ngiù-tunIsaac Newton
 
[[File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg|right|thumbnail|350px|Isaac Newton]]
[[File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg|right|thumbnail|350px]]'''Ngie-sat-khietIsaac Ngiù-tunNewton''' khì-sṳ ([[Yîn-ngî]]: Sir Isaac Newton, 1643[[Hon-ngî]] yîm-yi̍t: Ngiù-tun ''牛頓'', {{bd|1643-ngièn||1727-ngièn|}}), [[yîn-koet]] [[vu̍t-lí-ho̍k|vu̍t-lí-ho̍k-kâ]], [[sṳ-ho̍k|sṳ-ho̍k-kâ]], [[thiên-vùn-ho̍k|thiên-vùn-ho̍k-kâ]], [[Chet-ho̍k|chhṳ-yèn chet-ho̍k-kâ]]. Kî chhai 1687 ngièn fat-péu ke ''[[Chhṳ-yèn chet-ho̍k ke sṳ-ho̍k ngièn-lî]]'' chûng, tui van-yû yín-li̍t lâu sâm-thai yun-thung thin-li̍t chin-hàng liáu mèu-siá. Liá ke sṳ̀n-kó thien-thin liáu chi-heu sâm ke sṳ-ki chûng vu̍t-lí sṳ-kie ke kô-ho̍k kôn-tiám, pin sṳ̀n-vì hien-thoi kûng-chhàng-ho̍k ke kî-chhú. Kî thûng-ko lun-chṳn Khiet-puk-le̍t hàng-sên yun-thung thin-li̍t lâu kî ke chhung-li̍t lî-lun ke yit-chṳ-sin, hién-sṳ liáu thi-mien vu̍t-thí lâu thiên-thí yun-thung chûn-chhiùng siông-thùng ke chhṳ-yèn thin-li̍t, vi [[thai-yòng chûng-sîm-sot]] thì-kiûng liáu khiòng-yû-li̍t ke lî-lun chṳ̂-chhṳ, chhiuk-chin liáu khô-ho̍k kiet-min.
 
Li̍t-ho̍k song, Ngiù-tunNewton fat-hien liáu thung-liong lâu kok-thung-liong sú-hèn ke ngièn-lî. Kông-ho̍k song, fat-mìn [[fán-sa-sṳ mong-yén-kiang]]. Sṳ-ho̍k song, chhóng-li̍p [[mì-chit-fûn-ho̍k]].
 
2005 ngièn ke mìn-thiau chûng, chung-ngìn ngin-vì Ngiù-tunNewton pí [[Â-ngì-pak-thi̍tAlbert Oi-yîn-sṳ̂-thánEinstein]] kien yû yáng-hióng-li̍t.
 
{{Commonscat|Isaac Newton}}
3,854

次編輯