"Pet-kîn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Chhí-sêu yù 93.68.199.110tui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 98859
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
se-mì (Chhí-sêu yù 93.68.199.110tui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 98859)
== Liâng-thú kiu-fun ==
==Kîn-chi==
== Chṳn-chhṳ ==
 
== Hàng-chṳn kón-khî ==
== Ngìn-khiéu ==
14

次編輯