"Pet-kîn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì (替換成Hakka-TW模板, replaced: twinLAT → Hakka-TW|0 using AWB
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
== Liâng-thú kiu-fun ==
==Kîn-chi==
== Chṳn-chhṳ ==
 
== Hàng-chṳn kón-khî ==
== Ngìn-khiéu ==
匿名使用者