"Thèu-Ya̍p" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(+)
<div class="jcarousel-list">
<div class="jcarousel-item">
<h2 style="margin:0;background-color:#fffff0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:center;padding:0.2em 0.4em;"><abbr title="實用个長頁面(白話字+漢字版本)">Sṳ̍t-yung ke chhòng ya̍p-mien (pha̍k-fa-sṳ + Hon-sṳ pán-pún)</abbr> </h2>
{{Sṳ̍t-yung ke chhòng ya̍p-mien}}
{{實用个長頁面}}
</div>
<div class="jcarousel-item">
<h2 style="margin:0;background-color:#fffff0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:center;padding:0.2em 0.4em;">實用个長頁面(白話字+漢字版本) </h2>
{{實用个長頁面/2}}
 
</div>
</div>
117

次編輯