"Chûng Mî-chû" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Chûng Mî-chû''' he yit-ke thi-lî khói-ngiam, yî kí m̀-thùng ke va̍k-fûn-fap, su̍k-yî Pet-mî-chû fe̍t Nàm-mî-chû ke yit-phu-fun, yit-pân chṳ́ liè...)
 
[[File:Central_America_(orthographic_projection).svg|right|thumb|380px|Chûng Mî-chû.]]
'''Chûng Mî-chû''' he yit-ke thi-lî khói-ngiam, yî kí m̀-thùng ke va̍k-fûn-fap, su̍k-yî [[Pet-mî-chû]] fe̍t [[Nàm-mî-chû]] ke yit-phu-fun, yit-pân chṳ́ lièn-chiap [[Pet-mî-chû]] lâu [[Nàm-mî-chû]] chṳ̂ kiên ke thi-hia̍p, hien yû chhit chṳ pat-ke koet-kâ.
 
1,462

次編輯