"Wikipedia:Hàng-tsṳn-yèn/Chhiáng-khiù/User:小躍" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[User:小躍|Eager]] 02:14, 8 Pat-ngie̍t 2011 (UTC)
===(+) Chan-sṳ̀n (Support) ===
*--[[User:唐吉訶德的侍從|<span style="font-family: Segoe Script; color: #0D33FF;">'''el caballero de los Leones</span>]] ([[User talk:唐吉訶德的侍從|<span style="color: #007FFF;">''tui-fa''</span>]]) 05:56, 19 十二月 2015 (UTC) </br>
*--[[用戶:Chrysolophus pictus|Chrysolophus pictus]] ([[用戶討論:Chrysolophus pictus|對話]]) 06:28, 19 十二月 2015 (UTC)
*--[[用戶:Tshong-tin-nyin|Tshong-tin-nyin]] ([[用戶討論:Tshong-tin-nyin|對話]]) 07:46, 23 十二月 2015 (UTC)
 
=== (-) Fán-tui (Oppose) ===
117

次編輯