"Pân-kî-fâ-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Tshong-tin-nyin 已移動頁面 Pan-kî-fâ-sṳPân-kî-fâ-sṳ
(Sîn hong-mien: ''' Pan-kî-fâ-sṳ''' (攀枝花市) he Chûng-koet Si-chhôn-sén ke yit-ke thi-kip-sṳ. == Li̍t-sṳ́ == ==Thi-lî == == Hàng-chṳn-khî == ==Kîn-tsi == == ...)
 
se-mì (Tshong-tin-nyin 已移動頁面 Pan-kî-fâ-sṳPân-kî-fâ-sṳ
 
117

次編輯