"Kông-sî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì (fixing dead links)
==Thi-lî ==
== Hàng-tsṳn-khî ==
*[[Nàm-chhông-sṳ]] (南昌市)
*[[Vú-chû-sṳ]] (撫州市)
*[[Kàm-chû-sṳ]] (贛州市)
*[[Kit-ôn-sṳ]] (吉安市)
*[[Kín-tet-chṳ́n-sṳ]] (景德鎮市)
*[[Kiú-kông-sṳ]] (九江市)
*[[Phìn-hiông-sṳ]] (萍鄉市)
*[[Song-ngièu-sṳ]] (上饒市)
*[[Sîn-yì-sṳ]] (新餘市)
*[[Nî-chhûn-sṳ]] (宜春市)
*[[Yîn-thâm-sṳ]] (鷹潭市)
 
==Kîn-tsi ==
== Ngìn-khiéu ==
117

次編輯