"Khièu-tshṳ-â" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sdf 已移動頁面 Khièu-tshṳ-âGeorgia (Mî-koet):因為大陸台灣香港的漢字發音不同,故改為原詞
(Sdf 已移動頁面 Khièu-tshṳ-âGeorgia (Mî-koet):因為大陸台灣香港的漢字發音不同,故改為原詞)
(無差異)
4,737

次編輯