"Panama Yun-hò" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Panama.A2003087.1850.250m.jpg|right|thumb|390px|Pâ-nâ-mâ Yun-hò.]]
[[File:Panama_Canal_PIA03368_lrg.jpg|right|thumb|390px|Pâ-nâ-mâ Yun-hò.]]
''' Pâ-nâ-mâ Yun-hò ''' ([[Yîn-ngî]]: '''{{lang|en|Panama Canal}}'''; [[Sî-pân-ngà-ngî]]: '''{{lang|es|Canal de Panamá}}''') vi-yî [[Chûng Mî-chû]] ke [[Pâ-nâ-mâ]], vàng-chhôn [[Pâ-nâ-mâ thi -hia̍p]], chúng chhòng 82 [[kûng-lî]], thai-chṳ chhṳ̀n sî-pet - tûng-nàm chéu hiong, khôn ke thi-fông tha̍t 304 mí, chui-tsak ke thi-fông ya-yû 152 mí. Kâi Yun-hò lièn-chiap [[Thai-phìn-yòng]] lâu [[Thai-sî-yòng]], he chhùng-yeu ke hòng-yun yeu tho.
Chhai Thai-phìn-yòng yit chet yû lióng-chho [[sòn kap]], chhai Thai-sî-yòng yit chet yû yit-chho sòn kap. Chhai Thai-sî-yòng yit chet ke sòn kap yû sâm chhèn, kô-tha̍t 21 mí, mî san yû 745 thûn chhùng, than phìn fên siông-tông hó, chṳ́ yeu 30[[chhiên ngá]][[kûng sut]] ke thien kî chit khó khi thûng khôi ha̍p. Sòn sṳt chhòng 305 mí, khôn 33.5 mí, sòn chak chhai sòn kap chûng pûn thì sṳ̂n 26 mí, chin-ngi̍p ngìn-kûng chuk pa làn chiet [[Chhà-kak-lî hò]] hìn-sṳ̀n ke [[Kâ-thûng-fù | Khat-tun-fù]], thûng-ko Yun-hò chai kîn-ko yit-chho tân chhèn sòn kap kong to hói-pha̍t 16.5 mí, chin-ngi̍p mí là fut lo̍k fù, chai kîn-ko yit-chho sûng chhèn sòn kap kong to hói phìn-mien kô-thu chin-ngi̍p Thai-phìn-yòng. Mî chho sòn kap tû-he sṳ̀n tui ke, só-yî cho-tet sûng hàng, sòn chak chhai sòn kap chûng yù Kwuí-tho khiên yín kî khiên yín hàng-thûng. Thai-sî-yòng hói mien pí Thai-phìn-yòng hói mien kô 24 lî mí. Khat-tun-fù chûng yû kí ke séu-tó, he yâ-sâng thûng-vu̍t pó-fu khî.
 
157

次編輯