"Panama Yun-hò" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
Chhai Thai-phìn-yòng yit chet yû lióng-chho [[sòn kap]], chhai Thai-sî-yòng yit chet yû yit-chho sòn kap. Chhai Thai-sî-yòng yit chet ke sòn kap yû sâm chhèn, kô-tha̍t 21 mí, mî san yû 745 thûn chhùng, than phìn fên siông-tông hó, chṳ́ yeu 30[[chhiên ngá]][[kûng sut]] ke thien kî chit khó khi thûng khôi ha̍p. Sòn sṳt chhòng 305 mí, khôn 33.5 mí, sòn chak chhai sòn kap chûng pûn thì sṳ̂n 26 mí, chin-ngi̍p ngìn-kûng chuk pa làn chiet [[Chhà-kak-lî hò]] hìn-sṳ̀n ke [[Kâ-thûng-fù | Khat-tun-fù]], thûng-ko Yun-hò chai kîn-ko yit-chho tân chhèn sòn kap kong to hói-pha̍t 16.5 mí, chin-ngi̍p mí là fut lo̍k fù, chai kîn-ko yit-chho sûng chhèn sòn kap kong to hói phìn-mien kô-thu chin-ngi̍p Thai-phìn-yòng. Mî chho sòn kap tû-he sṳ̀n tui ke, só-yî cho-tet sûng hàng, sòn chak chhai sòn kap chûng yù Kwuí-tho khiên yín kî khiên yín hàng-thûng. Thai-sî-yòng hói mien pí Thai-phìn-yòng hói mien kô 24 lî mí. Khat-tun-fù chûng yû kí ke séu-tó, he yâ-sâng thûng-vu̍t pó-fu khî.
 
==Li̍t-sṳ́ ==
===Fap-koet-ngìn kien-chho ko-chhàng===
===Mî-koet ngìn kien-chho ko-chhàng===
== Mî-koet kón-lî sṳ̀-khì: 1914-1994 ==
===Yì-kâu Yun-hò chú-khièn yi Pâ-nâ-mâ===
==Pâ-nâ-mâ kip chui-thai kûi-kak ==
==Chhêu Pâ-nâ-mâ Khi̍t-han hîn (Panamax or Post Panamax)==
==Khok-kien==
{{Panorama
|image = File:Panama canal panoramic view from the top of Ancon hill.jpg
|height = 180
|alt = Panorama of Pacific entrance of the canal.
|caption = Pâ-nâ-mâ Yun-hò.
|caption = Panorama of Pacific entrance of the canal. Left: Pacific Ocean and Puente de las Americas (Bridge of Pan-American Highway); far right: Miraflores locks.
}}
==Chhâm-kháu vùn-hien==
==Chhâm-kien==
==Ngoi-phu lièn-kiet ==
157

次編輯