"Chhit-piên-hìn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
[[File:Regular_polygon_7_annotated.svg|right|thumb|350px|Chhit-piên-hìn .]]
[[File:Approximated Heptagon Inscribed in a Circle.gif|right|thumb|350px|Chhit-piên-hìn.]]
''' Chhit-piên-hìn ''' (Heptagon) chhai [[Kí-hò-ho̍k]] sông he chṳ́ yit-chak yû chhit-thiàu piên lâu [[chhit]]-ke kok ke [[Tô-piên-hìn]]. '''Chang-chhit piên-hìn ''' he chṳ́ yit-chak yù chhit-thiàu siông-thùng chhòng-thu ke piên lâu chhit-ke siông-thùng thai-séu ke kok kèu-sṳ̀n ke [[Chang Tô-piên-hìn]]. Chhai yit-ke chang chhit-piên-hìn lî, mî yit-chak kok ke thai-séu tû-he <math>\frac{5\pi}{7}\,</math>[[fû thu |rad]], thai-yok tén-yî <math>128.571\,</math>[[thu]]. Kì ke [[Sṳ̂-lòi-fû-li fù-ho]] he {7}. Tui yî yit-ke piên-chhòng he ''a'' ke chang chhit piên hìn, kì ke mien-chit yì hâ:
:<math>S = \frac{7}{4}a^2 \cot \frac{\pi}{7} \approx 3.63391 a^2</math>
157

次編輯