"Liuk-piên-hìn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
[[File:Sechseck-Zeichnung.svg|right|thumb|450px|Liuk-piên-hìn.]]
'''Liuk-piên-hìn''' ([[Yîn-ngî]]: Hexagon), [[Tô-piên-hìn]] ke yit-chúng, chṳ́ só-yû yû liuk thiàu [[piên]] lâu liuk-chak [[kok]] ke Tô-piên-hìn. Chang Liuk-piên-hìn khó-yî tân-tân yung yèn-kûi chhṳ̍t-chhak lòi fùi-va̍k. Yîn-vì tông-chang Liuk-piên-hìn nui chiap yî yèn sṳ̀, [[yèn]] ke pan-kang-kông hó tén-yî chang Liuk-piên-hìn ke piên-chhòng, chang Liuk-piên-hìn chui-chhòng ke [[Tui-kok-sien]] chhiu tén-yî yèn ke chhṳ̍t-kang. Chang Liuk-piên-hìn ke [[Nui-kok-fò]] he 720°, mî-chak nui-kok 120°.
 
==Chang Liuk-piên-hìn chhak-kûi chok-thù ==
==Mien-chit ==
==Chang Liuk-piên-hìn==
==Yit-pân Liuk-piên-hìn==
==Chhṳ-yèn chûng ke Liuk-piên-hìn==
 
[[Category:Sú-ho̍k]]
157

次編輯