"Thai-yòng-chû" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
{{twinLAT|大洋洲}}<br />
'''Thai-yòng-chû''' ([[Yîn-ngî]]: Oceania), he vi-yî [[Nàm Pan-khiù]] ke yit-ke thai-chû, chú-yeu fûn-vì lióng phu-fûn, [[Àu-thai-li-â]] thai-liu̍k lâu [[Thai-phìn-yòng]] kok tó-yí, cham chhiòn-khiù chúng liu̍k-thi mien-chit ke 6%. Yû-sia koet-kâ li yì [[Mî-koet]] pin put sṳ̀n-ngin thai-yòng-chû vì yit-ke chû, ngin-vì chhai [[Thi-chṳt-ho̍k]] sông, Àu-thai-li-â thai-liu̍k he yit-ke thu̍k-li̍p ke chû ── Àu-thai-li-â chû.
==Koet-kâ==
*[[Àu-thai-li-â]]
*[[Néu Sî-làn]]
*[[Palau]]
*[[Micronesia Lièn-pâng]]
*[[Marshall Khiùn-tó]]
*[[Nauru]]
*[[Kiribati]]
*[[Papua Néu Guinea]]
*[[Solomon Khiùn-tó]]
*[[Vanuatu]]
*[[Fiji]]
*[[Tuvalu]]
*[[Samoa]]
*[[Tonga]]
 
 
3,851

次編輯