"Mahikeng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Aliwal2012 已移動頁面 MafikengMahikeng
(Sîn hong-mien: '''Mafikeng''' he Nàm-fî sî-pet-phu ke sàng-chṳ́n, Sî-pet-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Cape Town yok 260 kûng-lî. mien-chit 24.57 [[phìn-fông kûng-lî]...)
 
se-mì (Aliwal2012 已移動頁面 MafikengMahikeng
1

次編輯