"3-ngie̍t" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[Yîn-vùn]] chûng ke 3-ngie̍t (March) lòi-ngièn yî [[kú Lò-mâ]] chan sṳ̀n [[Mâ-ngì-sṳ̂]] (Mars).
 
[[Category:3-ngie̍t]]
[[Category:Ngie̍t-fun]]
匿名使用者