"Umbria" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:UmbriaPanorama.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
[[File:Norcia-panorama.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
''' Vung-pu-lî-â''' (Yi-thai-li-ngî: Umbria {{IPA-it|ˈumbrja}}), vi-yî Yi-thai-li chûng-sîm, Sú-fú [[Phi-lû-kà]] (Perugia). Mien-chit 8,456 phìn-fông kûng-lî —— khì-chûng [[phi lû kà sén]] (Perugia) 6,334 phìn-fông kûng-lî; [[thi̍t ngì nì sén]] (Terni) 2,122 phìn-fông kûng-lî —— he Yi-thai-li -{ mien }- chit thi-ńg séu ke Thai-khî, ya-he Yi-thai-li vì-yit put lìm hói ya put lâu ngoi koet chiap-yòng ke Thai-khî. Lâu [[mâ ngì khái]], [[thok sṳ̂ khà na̍p]] fò [[là chhè o]] Thai-khî phî-lìn. Ngìn-khiéu 834,210 (2003-ngièn thúng-kie). Khì-thâ sàng-sṳ yû [[â sî sî]] (Assisi), [[khà sṳ̂ thai lo̍k sàng]] (Città di Castello), [[fukFuk-li - -o]] (Foligno), [[Kú- -o]] (Gubbio), [[nok Nok-ngì -khap]] (Norcia), [[o O-ngì - - -thok]] (Orvieto), [[sṳ̂ Sṳ̂- -lòi -thok]] (Spoleto), [[thok Thok-thit]] (Todi) tén.
 
Vung pu Li-â yit-chhṳ̀ ngièn chṳ́ yî Kûng-ngièn-chhièn 6 Sṳ-ki sṳ̀ chhiên sái chṳ chhṳ́ ke vung pu li ngìn, sṳ́-yung [[vung Vung-pu - -â ngî | vung pu li ngî]] (lâu [[Là-tên-ngî]] yû ngî ngièn kôan-he). Hien-chhai só chṳ́ ke vung pu lî â m̀-thùng yî [[ Lò-mâ]] sṳ̀-khì thùng yit-miàng-chhṳ̂n só chṳ́ khî-vet, heu-chá pâu-hàm kîm [[Mâ-ngì-khái]] pet-phu, chhṳ̍t chṳ [[Là- -nô]]; than put hàm [[thòi pak hò]] sî-ngan, [[phi Phi- -kà]] thi-khî (su̍k [[âi thi̍t lû Li-â]] ngìn) fò [[nok ngì khap]] thi-khî (su̍k [[sat pîn ngìn]]).
 
==Li̍t-sṳ́==
==Kâu-thûng==
 
{{Yi-thai-li}}
[[Category:Yi-thai-li]]
1,110

次編輯