"Bengal-vân" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: ''' Men-kâ-là-vân '''(Bay of Bengal) he Yin-thu-yòng pet-phu ke yit-ke hói-vân, sî-lìm Yin-thu pan-tó, tûng-lìm chûng nàm pan-tó, pet lìm Mén-thi...)
 
se-mì
[[File:Locatie_Golf_van_Bengalen.PNG|right|thumb|390px|Men-kâ-là-vân.]]
[[File:Bay_of_Bengal_map.png|right|thumb|390px|Men-kâ-là-vân.]]
''' Men-kâ-là-vân '''(Bay of Bengal) he [[Yin-thu-yòng]] pet-phu ke yit-ke [[hói-vân]], sî-lìm [[Yin-thu pan-tó]], tûng-lìm [[chûng nàm pan-tó]], pet lìm [[Mén-thien]] fò [[Men-kâ-là koet]], nàm chhai [[Sṳ̂-lî-làn-khà]] chṳ [[sû mùn tha̍t lia̍p tó]] yit sien lâu Yin-thu-yòng pún thí siông kâu, kîn [[mâ liuk kap hói-hia̍p]] lâu [[siàm lò vân]] fò [[Nàm-hói]] siông-lièn. Khôn yok 1600 kûng-lî, mien-chit 217 van phìn-fông kûng-lî; súi chhṳ̂m 2000-4000 mí, nàm-phu kha chhṳ̂m; yàm thu 30-34‰.
 
1,110

次編輯