"Sunda-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Naskah_Sunda_Lontar.jpg|right|thumb|350px|]]
''' Sùn-thâ-ngî ''' ('''Basa Sunda''', yi-sṳ̂ vì "[[sùn thâ-ngìn]] ke ngî-ngièn ") he yit-ke sòng chhai [[Yin-thu-nì-sî-â]] ke [[Cháu-ôa-tó]] sṳ́-yung ke [[ngî-ngièn]]. Kì su̍k-yî [[Nàm-tó Ngî-hì]] ke [[Mâ-lòi - Pô-lî-nì-sî-â Ngî-chhu̍k]]. (siòng-se ke fûn-lui vì: [[Nàm-tó Ngî-hì]]–[[Mâ-lòi - --Âsî-â Ngî-chhu̍k]]–[[ Mâ-lòi - --Âsî-â Ngî-chhu̍k]]–[[Sùn-thâ-ngî chhu̍k]]). Sṳ́-yung liá-chúng ngî-ngièn ke ngìn-sú thai-yok vì 2700 van-ngìn, tsam [[Yin-thu-nì-sî-â]] ke ngìn-khiéu 15%. Sùn-thâ-ngî yû si chúng [[fông-ngièn]]: [[Van-tan-sén | Van-tan]] fông-ngièn, [[mèu vu̍t]] fông-ngièn, [[phu̍t liòng ôn]] fông-ngièn lâu [[chiáng lî vún]] fông-ngièn. Khì-chûng phu̍t liòng ôn fông-ngièn sṳ́-yung ke fam-vì chui kóng thai, he Sùn-thâ-ngî ke chú-yeu fông-ngièn.
==Li̍t-sṳ́ ==
==Lui-phe̍t ==
1,110

次編輯