"Chûng-Â" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|420px| Chûng-Â. ''' Chûng-Â ''' ({{lang-en|Central Asia}}, {{lang-ru|Средняя Азия / Централь...)
 
[[File:Central_Asia_(orthographic_projection).svg|right|thumb|420px| Chûng-Â.]]
''' Chûng-Â ''' ({{lang-en|Central Asia}}, {{lang-ru|Средняя Азия / Центральная Азия}}), chit Â-chû chûng-phu, chhai thi-lî sông he chṳ́ sî chṳ [[Lî-hói]], tûng to [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet | Chûng-koet]], nàm to [[Â-fu-hon]], pet to [[Ngò-lò-sṳ̂]] ke kóng Thai-khî vet. Yì kîn-kí chhòng-khì cham kí liá phién khî-vet thai phu-fûn liâng-thú ke [[Sû-lièn]] kôn-fông thin-ngi, Chûng-Â kiùn chṳ́ khì si-ke kâ mèn Khiung-fò-koet: [[Kit-ngì-kit-sṳ̂]], [[Thap-kit-khiet]], [[Thú-khù-màn]], [[Vû-tsṳ-phe̍t-khiet]]. Sû-lièn kié-thí heu, Chûng-Â sṳ̀n liáu Â-chû chûng-phu hien yí thu̍k-li̍p ke Ńg-ke yî “[[sṳ̂ thán]]” miang-miàng ke chhièn [[Sû-lièn]] kâ mèn Khiung-fò-koet ——[[Hâ-sat-khiet-sṳ̂-thán]] (ngìn-khiéu 1660 van), [[Kit-ngì-kit-sṳ̂ sṳ̂ thán]] (ngìn-khiéu 550 van), [[Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán]] (ngìn-khiéu 760 van), [[Thú-khù-màn-sṳ̂-thán]] (ngìn-khiéu 510 van) yî-khi̍p [[Vû-tsṳ-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán]] (ngìn-khiéu 2950 van) ke chúng-chhṳ̂n <ref>{{cite web|author=Paul McFedries |url=http://www.Wordspy.Com/words/stans.Asp |title=stans |publisher=Word Spy |date=2001-10-25 |accessdate=2011-02-16}}</ref>. Yì chhai kiên kóng-fàm ke yi-ngi sông, Chûng-Â thi-khî hàn pâu-koat [[Â-fu-hon]], [[Yî-lóng]] tûng-phu ke [[fû lò sân]] thi-khî, [[Pâ-kî-sṳ̂-thán]] pet-phu, [[Mùng-kú]] tén thi, yû sṳ̀ hàn pâu-koat [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet | Chûng-koet]] sî-phu ke [[Sîn-kiong]] lâu [[Sî-chhông]] yî-khi̍p [[Sî-pak Li-li-â]] nàm-phu.
==Li̍t-sṳ́==
==Thi-lî ==
1,110

次編輯